Chính sách về sức khôe

Thứ 5,09/03/2023

BẢO VỆ VIỆT TÍN

736

BẢO VỆ VIỆT TÍN, 09/03/2023

736

Kính gửi:

  • Quý cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín

 

- Luật An toàn và vệ sinh lao động (sửa đổi, bổ sung) số 84/2015/QH13;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về vệ sinh, an toàn lao động và môi trường làm việc;

- Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động;

- Căn cứ tình hình thực tế

Như chúng ta đã biết, sức khỏe và an toàn là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như sự phát triển cá nhân của từng nhân viên. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho toàn thể nhân viên, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín quyết định ban hành Chính sách Sức khỏe và An toàn.

 

Mục tiêu:

Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho toàn thể nhân viên của công ty.

Phát hiện, đánh giá, kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe và an toàn trong quá trình làm việc.

Nâng cao nhận thức của nhân viên về vấn đề sức khỏe và an toàn.

 

Chính sách:

Công ty cam kết đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên và tài sản của công ty bằng cách cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân (bao gồm mũ bảo hiểm, giày, găng tay, kính bảo hộ,..) và đảm bảo sự tuân thủ các quy định an toàn trong quá trình làm việc.

Công ty sẽ đảm bảo vệ sinh trong khu vực làm việc và kiểm soát các yếu tố gây nguy hiểm cho sức khỏe của nhân viên, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Công ty sẽ tổ chức các chương trình huấn luyện và tập huấn định kỳ để tăng cường nhận thức và kỹ năng của nhân viên về an toàn và sức khỏe trong quá trình làm việc.

Công ty sẽ đảm bảo các biện pháp sử dụng chất tẩy rửa, chất làm sạch an toàn, chất độc hại và chất ô nhiễm khác đúng cách và an toàn cho sức khỏe của nhân viên.

 

Điều kiện thực hiện:

Tất cả các nhân viên trong công ty phải tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định về sức khỏe và an toàn được quy định trong Chính sách này.

Tất cả các trang thiết bị bảo hộ cá nhân và các biện pháp an toàn khác do công ty cung cấp phải được sử dụng đúng cách và đầy đủ trong quá trình làm việc.

Các nhân viên phải báo cáo kịp thời cho cấp trên trong trường hợp phát hiện các nguy cơ an toàn và các rủi ro về sức khỏe trong quá trình làm việc.

Công ty sẽ xử lý nghiêm các vi phạm và hành vi vi phạm Chính sách sức khỏe và an toàn của nhân viên.

 

Kết luận:

Việc ban hành Chính sách sức khỏe và an toàn này cho thấy sự quan tâm của Công ty đối với sức khỏe và an toàn của toàn bộ nhân viên và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Tất cả các nhân viên trong công ty cần phải thực hiện đầy đủ và chính xác Chính sách này để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho chính mình và đồng nghiệp.

Mọi thắc mắc và góp ý về Chính sách sức khỏe và an toàn này, xin vui lòng liên hệ với Phòng Nhân sự.

Chia sẻ:

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín là một tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ, an ninh và đảm bảo sự an toàn cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan và tài sản của họ. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ và an ninh, công ty bảo vệ chuyên nghiệp cam kết đem lại cho khách hàng những dịch vụ an toàn và tin cậy nhất. Các dịch vụ của công ty bao gồm bảo vệ bệnh viện, bảo vệ công trường, nhà máy, bảo vệ siêu thị - trung tâm thương mại, bảo vệ sự kiện - lễ hội, áp tải, bảo vệ yếu nhân và dịch vụ valet parking.