Thời gian làm việc

Thứ 5,09/03/2023

Administrator

905

Administrator, 09/03/2023

905

Kính gửi:

  • Quý cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín

 

- Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội về lao động;

- Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ về quản lý lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lao động về giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi,

- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín luôn quan tâm đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của nhân viên, trong đó bao gồm việc quản lý giờ làm việc và làm thêm giờ. Chúng tôi muốn gửi đến toàn thể nhân viên và đối tác của công ty Công văn Chính sách về Giờ làm việc và Làm thêm giờ để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về chính sách này.

Chính sách về Giờ làm việc và Làm thêm giờ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín bao gồm:

Giờ làm việc chính thức của nhân viên là 8 giờ mỗi ngày và 40 giờ mỗi tuần, theo quy định của pháp luật.

Nếu nhân viên làm thêm giờ, công ty sẽ trả lương thêm theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trước đó giữa nhân viên và công ty.

Công ty sẽ không ép buộc hay bắt buộc nhân viên làm thêm giờ quá mức quy định, và sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của nhân viên về việc làm thêm giờ.

Nhân viên được quyền nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ giữa các giờ làm việc và không được làm việc quá giờ quy định mà không có sự thỏa thuận của hai bên.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín cam kết tuân thủ quy định của pháp luật về giờ làm việc và làm thêm giờ, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của nhân viên.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về việc quản lý giờ làm việc và làm thêm giờ tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín, đồng thời tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của tất cả nhân viên.

Chia sẻ: