Thủ tục điều tra và giải quyết các hành vi phi đạo đức

Thứ 5,09/03/2023

Administrator

1074

Administrator, 09/03/2023

1074

Kính gửi:

  • Quý cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín

 

- Căn cứ vào quy định của Luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và việc làm;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 15/03/2018 của Chính phủ về quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ thực tế tại công ty.

 

 

 

I. Tổng quan:

Hành vi phi đạo đức trong kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh tiếng của tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời còn làm mất lòng tin của khách hàng và gây thiệt hại về tài chính. Vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của chúng ta diễn ra đúng pháp luật và đạo đức, chúng tôi xin thông báo về thủ tục để điều tra và giải quyết các báo cáo và cáo buộc về hành vi phi đạo đức, bao gồm cả các biện pháp kỷ luật.

 

II. Thủ tục để điều tra và giải quyết:

1. Báo cáo và cáo buộc về hành vi phi đạo đức có thể được đệ trình bằng cách gửi trực tiếp cho Ban Giám đốc hoặc thông qua các phòng ban liên quan.

2. Ban Giám đốc sẽ tiếp nhận và xác nhận nhận được báo cáo/cáo buộc trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được. Sau đó, Ban Giám đốc sẽ chỉ định một người phụ trách để tiến hành điều tra.

3. Người phụ trách điều tra sẽ tiến hành thu thập thông tin và tài liệu liên quan đến báo cáo/cáo buộc và tổ chức các buổi họp để lắng nghe ý kiến của các bên liên quan.

4. Sau khi điều tra hoàn tất, người phụ trách sẽ lập báo cáo điều tra và trình Ban Giám đốc xem xét.

4.1 Nếu Ban Giám đốc xác định rằng không có hành vi phi đạo đức nào xảy ra, Ban Giám đốc sẽ thông báo cho người đệ trình về kết quả điều tra.

4.2 Nếu Ban Giám đốc xác định rằng có hành vi phi đạo đức xảy ra, Ban Giám đốc sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng và hình thức kỷ luật sau đó thông báo cho người đệ trình về kết quả điều tra.

5. Kết luận và xử lý

5.1 Dựa trên kết quả điều tra và phân tích tình hình, Ban Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Công ty sẽ quyết định các biện pháp xử lý cụ thể đối với nhân viên, người quản lý, nhà cung cấp hoặc khách hàng liên quan đến hành vi phi đạo đức.

5.2 Các biện pháp xử lý có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

Đình chỉ công việc trong một khoảng thời gian nhất định.

Sa thải với lý do vi phạm quy định công ty về đạo đức kinh doanh.

Cấm tiếp tục hợp tác với công ty.

Báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý hình sự nếu vi phạm pháp luật.

5.3 Các biện pháp xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các chính sách nội bộ của công ty.

5.4 Trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của công ty, Ban Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc Công ty sẽ báo cáo và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Kết luận

Công ty chúng tôi luôn đề cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đạo đức kinh doanh và pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy trình và thủ tục để giải quyết các báo cáo và cáo buộc về hành vi phi đạo đức. Đồng thời, chúng tôi mong muốn tất cả nhân viên, người quản lý, nhà cung cấp và khách hàng cũng đề cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đạo đức kinh doanh và tham gia tích cực vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và trung thực.

Chia sẻ: